שעועית בלימון: שעועית היא חומר גלם נפלא. קשה לשים את האצבע בדיוק על הסיבה