שייק גויאבה – פצצת ויטמין סי: הגויאבה, פרי המחלוקת – מי שקשה להם להיות במחיצתו ומי שרק מחכים